Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản Phunghieu

1. Đăng ký:

Để đặt hàng, Bạn cần đăng ký tài khoản trên Phunghieu, việc tạo mới tài khoản theo link   tại đây

Ví dụ:

Bắt buộc điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống (mục khoanh màu đỏ). Tiếp tục bấm vào mục “Đăng ký” để hoàn tất

Sau đó vào email để xác nhận như hình ảnh sau:

2. Đăng nhập:

Sau khi xác nhận hoàn tất, Bạn có thể thực hiện việc đăng nhập và bắt đầu sử dụng tài khoản như sau:

Call Now Button