TB khẩn: Danh mục các sản phẩm không mua, không vận chuyển

Kính gửi Quý khách hàng! Để tránh những hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp và để bảo đảm an toàn trong lưu thông hàng hóa, một lần nữa, Phunghieu xin trân trọng thông báo: Phunghieu KHÔNG MUA và KHÔNG VẬN CHUYỂN tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm, bao gồm …

TB khẩn: Danh mục các sản phẩm không mua, không vận chuyển Read More »