Chính Sách

Chính sách Mua hàng

Định nghĩa: – Mua hàng tại Phunghieu là quá trình chúng tôi làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện các thủ tục tìm nguồn cung ứng, thanh toán, trung chuyển, phân phối hàng hóa, dịch vụ theo đúng yêu cầu phù hợp của Khách hàng và khả năng đáp ứng của …

Chính sách Mua hàng Read More »

Call Now Button