Chính Sách

Chính sách Quấn bọt khí

Quấn bọt khí là một hình thức bao bọt khí bên ngoài Bao/kiện hàng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 1. Hình thức Quấn bọt khí Có 2 hình thức quấn bọt khí: – Quấn bọt khí chung: Là hình thức …

Chính sách Quấn bọt khí Read More »

Chính sách đổi – trả hàng

1. Định nghĩa: – Đổi hàng là một hoạt động mà Phunghieu thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế. – Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ hoặc …

Chính sách đổi – trả hàng Read More »

Chính sách đóng gỗ

I. ĐÓNG GỖ LÀ GÌ ? Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Hình thức đóng gỗ. Có 2 hình thức đóng gỗ: – Đóng gỗ chung: Là hình thức …

Chính sách đóng gỗ Read More »

Chính sách Tích lũy Điểm – Thành viên Thân thiết

Quý khách đặt hàng trên Phunghieu.com sẽ được tham gia Chính sách Tích lũy Điểm – Thành viên Thân thiết Định nghĩa – Chính sách tích lũy điểm được xây dựng nhằm mục đích mang lại những ưu đãi, khuyến khích Khách hàng gắn bó hơn và lượng giao dịch thường xuyên hơn với Phunghieu. Với các …

Chính sách Tích lũy Điểm – Thành viên Thân thiết Read More »

Chính sách Lưu kho

1. Định nghĩa: “Chính sách lưu kho hàng hóa” là các quy định về thời gian thực hiện yêu cầu giao hàng, hoàn thiện tài chính và nhận hàng, áp dụng đối với tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Phunghieu tại Việt Nam. Cơ sở xây …

Chính sách Lưu kho Read More »

Call Now Button